Stavebné povolenie

Materiály nutné k žiadosti o stavebné povolenie:

Architektonický projekt – konštrukcie (opakovateľné)

1. Údaje poskytnuté BKF Carwash.

 • architektonický projekt
 • stavebný projekt
 • projekt prípojky elektroinštalácie
 • návrh vnútorných vodovodných rozvodov

Projekt na územné povolenie

1. 1. Práce - realizované investorom

 • žiadosť o územné rozhodnutie (obecný úrad)
 • referenčné podmienky pre prípojky: elektrina, plyn, voda, kanalizácia
 • objednanie aktuálneho situačného plánu u geodeta – výškový prieskum terénu

2. Návrhové práce - uskutočňované investorom

 • plán územného rozvoja
 • koordinačný plán sietí
 • dopravný projekt
 • návrh prípojok: elektrina, plyn, voda, kanalizácia
 • zladenie všetkých projektov s architektonickým projektom – stavebníkom
 • odborníkmi
 • predloženie stavebného projektu (ktorý obsahuje všetky vyššie uvedené informácie) príslušnému orgánu k získaniu stavebného povolenia
 • prílohu k rozhodnutiu o podmienkach stavby poskytne BKF

Požiadavky na média

Nevyhnutné požiadavky pre pripojenie médií (spotreba).

Počet stanovísk

Prípojka napájania

Napájanie - technika

Napájanie – osvetlenie

Spotreba vody

Tlak vody

Napájania kotla

Spotreba plynu (typ H 20 mbar)

2

3 ACN 400V/50Hz

12kW - 30A

10x58W=580W

1.8 m³/h

4-6 bar

55 kW

6 m³/h

3

3 ACN 400V/50Hz

15kW - 35A

14x58W=812W

2.5 m³/h

4-6 bar

70 kW

8 m³/h

4

3 ACN 400V/50Hz

20kW - 50A

18x58W=812W

3.4 m³/h

4-6 bar

85 kW

10 m³/h

5

3 ACN 400V/50Hz

22kW - 63A

22x58W=1276W

4 m³/h

4-6 bar

105 kW

13 m³/h

6

3 ACN 400V/50Hz

25kW - 63A

26x58W=1508W

5 m³/h

4-6 bar

140 kW

16 m³/h

7

3 ACN 400V/50Hz

28kW - 80A

26x58W=1508W

5.8 m³/h

4-6 bar

170 kW

20 m³/h

8

3 ACN 400V/50Hz

32kW-100A

34x58W=1972W

6.5 m³/h

4-6 bar

200 kW

24 m³/h

vysávač

vysávač s 2 stániami spotrebuje najviac 4,5 kW

newsletter BKF nasz kanał YouTube nasz profil na Google+