Ziskovosť

Používajte desetinnú čiarku ""

Plánované parametre autoumyvárne
Počet stanovísk
Počet automobilov na 1 stanovisko / deň / 140
Náklady na 1 impulz
Mena
Kondenzačný kotol
Přepočítat
Potrebné impulzy na jedno umytie przywróć domyślne
program 0Nástrek na disky kolies0
program 1Turbo nástrček1
program 2Tlakové umývanie3
program 3Umývanie2
program 4Údržba voskom2
program 5Leštenie2
Celkom10 imp.
Přepočítat

Ziskovosť pri zvolenej špecifikácii

Príjem na 1 umytie0,37
Percento využitia autoumyvárne0,49
Mesačný príjem na jedno stanovisko0,17
Mesačný príjem z autoumyvárne 0,17
Odhadované mesačné servisné náklady0,46
Mesačná výška nákladov0,11
Mesačný zisk (pred zdanením)7,00
Podiel nákladov1,97
Materiálne náklady
Náklady na chemické čistiace prípravky(1) Výstupné hodnoty
Baleniecena (zahrnutá zľava)základná cena (bez zľavy)Závady
Alux20 l145.85 194.46
Turbo20 l123.36 164.49
Powder Pro25 kg213.75 285
Wax Pro20 l370.68 494.25
Soli25 kg35.00 26.25
Zľava na chemické čistiace prípravky % Přepočítat
Náklady na média (voda, elektrina atď.) Výstupné hodnoty
náklady na jednotkuZávady
voda s odpadom(2) / m³7.5 Výstupné hodnoty
plyn2 / m³0.91 Výstupné hodnoty
elektrická energie / kWh0.46 Výstupné hodnoty
likvidácia odpadu(2) jednotku85 Výstupné hodnoty
opakované mesačné náklady Výstupné hodnoty
Ostraha 0 Výstupné hodnoty
Zabezpečenie 100 Výstupné hodnoty
prenájom pozemku 0 Výstupné hodnoty
Pronájem 0 Výstupné hodnoty
náklady na odvoz a likvidáciu obsahu separátora 200 Výstupné hodnoty
Iné 0 Výstupné hodnoty
pravidelné náklady Výstupné hodnoty
Periodická údržba autoumyvárne 1,722 (3) Výstupné hodnoty
Přepočítat

1Ceny chemických čistiach prípravkov od 01.03.2012
2 Odhadované ceny
3 obliczane ze wzoru (ilość stanowisk * 250zł) + 400 zł + VAT

Doba jednotlivých programov
Výstupné hodnoty
Program 0 – Disky kolies sek.50 sek. Výstupné hodnoty
Program 0 – Mušky a Hmyz sek.50 sek. Výstupné hodnoty
Program 1 – Umývanie so šampónom sek.50 sek. Výstupné hodnoty
Program 2 – Oplachovanie sek.50 sek. Výstupné hodnoty
Program 3 – Voskovanie sek.50 sek. Výstupné hodnoty
Program 4 – Záverečný oplach sek.50 sek. Výstupné hodnoty
Přepočítat
Parametre umývania
Výstupné hodnoty
Množstvo Alux ml/min34 ml/min Výstupné hodnoty
stanovené množstvo Mušky ml/min56 ml/min Výstupné hodnoty
stanovené množstvo mikroprášku g/min14 ml/min Výstupné hodnoty
stanovené množstvo vosku3 ml/min20 ml/min Výstupné hodnoty
stanovené množstvío leštidla ml/min0,1 ml/min Výstupné hodnoty
množstvo vody l/min11 l/min Výstupné hodnoty
účinnosť ohrievače (štandard) %88 % Výstupné hodnoty
spotreba elektrickej energie (modul) kW/h2.5 kW/h Výstupné hodnoty
hodnota energie plynu(1) kcal/m³8160 kcal/m³ Výstupné hodnoty
teplota vody na vstupe °C10°C Výstupné hodnoty
teplota vody na výstupe °C 60°C Výstupné hodnoty
mesačná spotreba soli na szt. 1 szt. Výstupné hodnoty
množstvo plynu na 1 stanovisko behom zimy(2) m3 750 m3 Výstupné hodnoty
likvidácia odpadu (mesačne) razy 2 Výstupné hodnoty
Přepočítat
Servis
Frekvencia prehliadok v rámci údržby Ročne4 Výstupné hodnoty
odhadované servisné náklady %4 % Výstupné hodnoty
Přepočítat

1 teoretická hodnota poskytnutá výrobcom
2 Odhadovaná hodnota (závisí na teplote)
3 riedenie 1:5

Náklady na umývanie na 1 stanovisko

Náklady na 1 impulzpočet pulzovCelkom
Náklady na program 0 – Disky kolies110,37
Náklady na program 0 – Mušky a Hmyz110,37
Náklady na program 1 – Umývanie110,49
Náklady na program 2 – Mytí110,17
Náklady na program 3 – Voskovanie110,46
Náklady na program 4 – Leštenie110,11
Celkom0,11 zł50,11 zł

Vypočítané náklady na 1 impulz

program 0Nástrek na disky kolies
ilośćNákladyVzorec
spotreba vody9,17 l0,07 prietok vody * doba využitia programu
spotreba elektrickej energie0,03 kW0,02 spotreba elektrickej energie (modul BKF Carwash) * doba využitia programu
Alux28,33 ml0,21 Nastavené množstvo Alux * doba využitia programu
Celkom0,37
program 1Nástrek Mušky
ObjemNákladyVzorec
spotreba vody9,17 l0,07 prietok vody * doba využitia programu
spotreba elektrickej energie0,03 kW0,02 spotreba elektrickej energie (modul BKF Carwash) * doba využitia programu
spotreba chemického čistiaceho prípravku46,67 ml0,29 Nastavené množstvo Mušky * doba využitia programu
Celkom0,37
program 2Tlakové umývanie
ObjemkosztVzorec
spotreba vody18,33 l0,14 prietok vody * doba využitia programu
spotreba elektrickej energie0,07 kW0,03 złspotreba elektrickej energie (modul BKF Carwash) * doba využitia programu
spotreba plynu0,13 m³0,12 złprietok vody * rozdiel teplôt vody na vstupe a výstupe * doba využitia programu / (hodnota energie plynu * účinnosť ohrievača)
spotreba mikroprášku23,33 g0,12 nastavené množstvo mikroprášku * doba využitia programu
Celkom0,49
program 3Umývanie
ObjemNákladyVzorec
spotreba vody18,33 l0,14 prietok vody * doba využitia programu
spotreba elektrickej energie0,07 kW0,03 spotreba elektrickej energie (modul BKF Carwash) * doba využitia programu
Celkom0,17
program 4Údržba voskom
ObjemNákladyVzorec
spotreba vody9,17 l0,07 prietok vody * doba využitia programu
spotreba elektrickej energie0,03 kW0,02 spotreba elektrickej energie (modul BKF Carwash) * doba využitia programu
spotreba plynu0,06 m³0,06 prietok vody * rozdiel teplôt vody na vstupe a výstupe * doba využitia programu / (hodnota energie plynu * účinnosť ohrievača)
spotreba vosku16,67 ml0,31 nastavené množstvo vosku * doba využitia programu
Celkom0,46
program 5Leštenie
ObjemNákladyVzorec
spotreba demineralizovanej vody9,17 l0,07 Prietok demineralizovanej vody * doba využitia programu
spotreba elektrickej energie0,03 kW0,02 spotreba elektrickej energie (modul BKF Carwash) * doba využitia programu
spotreba leštiaceho prípravku0,08 ml0,01 nastavené množstvo leštiaceho prípravku * doba využitia programu
Celkom0,11

Poznámky

Regulation

newsletter BKF nasz kanał YouTube nasz profil na Google+