História

Spoločnosť BKF CarWash bola založená v roku 1990, kedy spoločnosť BKF Fedorowicz vytvorila oddelenie zaoberajúce sa samoobslužnými umývacími systémami. V roku 2006 sa toto oddelenie transformovalo do podoby samostatnej spoločnosti BKF CarWash, ktorá sa zameriava na výrobu a distribúciu samoobslužných autoumyvární v Poľsku ale aj v zahraničí. Reštrukturalizácia umožnila spoločnosti ďalej expandovať na trhu samoobslužných autoumyvárni a v roku 2008 zaznamenala veľmi prudký nárast obratu, ktorý sa zdvojnásobil. V tom istom roku začala spoločnosť investovať do výrobnej infraštruktúry a dôkladnej reorganizácii konštrukčného oddelenia. Začiatkom roku 2009 otvorila nové oddelenie, ktoré sa opieralo predovšetkým o tích najtalentovanejších absolventov Technickej univerzity. Na trh bolo uvedené zariadenie s celou škálou inovácií. K týmto patril originálny on-line monitorovací systém, dávkovací systém chemických prípravkov, umývacie systémy 5+ a systém čistenia vody. Vďaka týmto inovatívnym riešeniam, dobrého pomeru ceny a kvality a efektívnemu predajnému oddeleniu bol opätovne zaznamenaný významný nárast predaja. Rok 2010 začal získavaním dotácií od Európskej únie na plánované investície, napr.: nákup nových strojov a vybavenie, školenie zamestnancov, modernizácie výrobnej haly. Tieto investície majú urýchliť výrobu a – čo je najdôležitejšie – znížiť ceny a ďalej zlepšiť kvalitu našich autoumyvární.

newsletter BKF nasz kanał YouTube nasz profil na Google+